Ajax loader
Hiroshige / Tokaido, Shirasuga Station 32
Hiroshige, Utagawa. 1797–1858.

“Shirasuga / Shiomizaka zu” (Landscape at Shirasuga), 1833–34. Station 32 of a series “Tôkaidô gojûsan tsugi no uchi” (53 stations...
of 1
Open Lightbox